Menu Zavrieť

Anglická lektorka na ISCED 1

Žiaci tretích a štvrtých tried si tento rok mohli spestriť vyučovanie netradičnou výučbou angličtiny. V týždni od 20. januára prebiehali na našom stupni hodiny s anglickou lektorkou Ellie Catterson z jazykovej agentúry First Class English. Jednalo sa o výučbu angličtiny s rodenou učiteľkou angličtiny.

Deti sa rozdelili do dvoch skupín a tri hodiny denne sa venovali pod vedením svojej novej učiteľky iba angličtine. Formou hier, rozhovorov, súťaží a iných zábavných aktivít si žiaci mohli vyskúšať svoje znalosti z angličtiny v praxi. Počiatočný ostych a obavy sa rýchlo rozplynuli, pretože ako sa čoskoro ukázalo, lektorka bola nielen výborná učiteľka, ale aj veľmi milá a zábavná spoločníčka, a tak výučba prebiehala v priateľskej atmosfére.

Žiaci sa tiež dozvedeli veľa informácií o reáliách v anglicky hovoriacich krajín, naučili sa niekoľko slangových slovíčok, hrali sa rôzne hry ako: telefón, hra na detektíva, meno ,mesto ,zviera, vec… kreslili seba, vymýšľali vlastné krajiny a pod. Deti na oplátku naučili nejaké slovenské slovíčka našu pani lektorku. Na záver celého kurzu každý obdržal certifikát o jeho úspešnom absolvovaní a potom už len ostávalo rozlúčiť sa s našou lektorkou, popriať jej šťastnú cestu domov. Veríme, že sa s ňou o rok v našej škole opäť stretneme.