Menu Zavrieť

Ochrana života a zdravia – didaktické hry na ISCED1

Ako sa zachovať v nebezpečných situáciách?  Ako ošetriť poranenie a poskytnúť prvú pomoc? Ako sa správať v prírode?  Na všetky tieto otázky a mnohé iné dostali žiaci odpovede počas didaktických hier, ktoré sa konali 21.6.2024. Aktivity na stanovištiach preverili ich vedomosti a schopnosti zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách a pri pobyte a pohybe v prírode.

PaedDr. A. Mészárošová