Menu Zavrieť

Úspech žiakov v celoštátnom kole Biblickej olympiády

V dňoch 20.-21. mája 2024 sa v Spišskej Kapitule konalo celoštátne kolo Biblickej olympiády pre základné školy.

Beátka Mederlyová (8.C), Erik Valent (8.A) a Veronika Mesárová (5.D) štúdiu biblických kníh venovali niekoľko mesiacov a oplatilo sa. 

V pondelok, 20.mája 2024 sme v Spišskej Kapitule absolvovali zaujímavý program – prehliadku starobylej Katedrály sv. Martina, návštevu Spišského diecézneho múzea a výletným vláčikom sme sa presunuli na Spišský hrad. Po sv. omši v kaplnke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, kde sme boli ubytovaní, sme sa stretli a porozprávali so spišským biskupom Františkom Trstenským.

Na druhý deň hneď zrána už na súťažné družstvá čakali originálne úlohy, ktoré preverili ich vedomosti z vybraných kapitol Knihy Genezis, Daniel, Žalmu 27 a Evanjelia podľa Jána. Najskôr svoje vedomosti vyskúšali v teste, hľadali biblické posolstvo vybraných textov, riešili úlohy spojené s korekciou biblického textu a obrazového vyjadrenia. Spoločne si pozreli súťažné scénky všetkých družstiev, ktoré porota už v predstihu ohodnotila.

Zo súťažného dvojdnia si odnášame pekné dojmy a zaslúženú radosť z 1. miesta. Je to zároveň pocta pre celú Banskobystrickú diecézu, za ktorú sme v celoštátnom kole bojovali. 

Nech je Božie slovo svetlom pre naše životy.