Menu Zavrieť

Krajské kolo BIO

Dňa 14.5.2024 sme sa zúčastnili krajského kola BIO olympiády kat. E v Nitre. Žiaci súťažili v odbornosti botanika a geológia. Značná časť tejto súťaže je zameraná na správnu identifikáciu a pomenovanie prírodnín. Ďalej súťažiaci riešili test vo svojej odbornosti a v praktickej časti odovzdali zbierku predpísaných druhov rastlín a prírodnín zo svojho okolia. Vo veľkej konkurencii, v odbornosti geológia získal Viktor Hrabina z 8. C krásne 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo, Beáta Mederlyová v odbornosti botanika získala taktiež nádherné 2. miesto.

Srdečne gratulujeme.

Mgr. E. Ňurcová