Menu Zavrieť

Festival cudzojazyčných divadiel

18.-19.4.2024 sa konal Festival cudzojazyčných divadiel v Nitre. Na pôde UKF sa predstavili žiaci a študenti základných a stredných škôl z celého západoslovenského regiónu. Naša škola sa na tomto festivale zúčastňuje už niekoľko rokov a vždy zaujme divákov a porotu. Tento 22. ročník sa konal pod záštitou Jeho excelencie Dermota McGaurana, veľvyslanca Írska na Slovensku.

18.4. – sa predstavili  žiaci 8.B triedy s predstavením  „My life, my love“ pod vedením PaedDr. Miroslavy Mrvovej. Tento príbeh plný hudby, spevu a tanca spestril program festivalu a vyslúžil si skvelé prijatie u divákov a pochvalnú kritiku od poroty.

Ďalším predstavením bol príbeh s názvom „Who is right?“ kde zažiarili žiaci 5.D taktiež pod vedením PaedDr. Miroslavy Mrvovej. V tomto príbehu sa deti zamýšľali nad svojimi voľnočasovými aktivitami a porovnávali svoje možnosti so svojimi vrstovníkmi z krajín, kde deti nemajú také šťastie, aby chodili do peknej a bezpečnej školy ako my a venovali sa svojim záujmom.. Príbeh dotvorili piesne a hra na hudobné nástroje.

19.4. – sa žiaci 2.-9. ročníka predstavili komplexným a veľmi pestrým predstavením o slávnom čarodejníkovi „ Harry Potter“. Spojenie šikovných a talentovaných hercov z rôznych ročníkov uchvátilo divákov aj porotu. Predstavenie bolo poprepletané tančekmi a atmosféru dotvárala hudobná kulisa. Treba vyzdvihnúť odvahu a elán, s ktorým sa deti zhostili svojich rolí, ale aj spoluprácu malých a veľkých hercov. Najväčší podiel na našom úspechu majú pedagógovia z ISCED1, ktorí vymysleli a nacvičili jednotlivé scénky –  Mgr. Tatiana Fábryová, Mgr. Laura Salokyová, Mgr. Aneta Mazúrová, Mgr Anežka Mészárosová, Mgr. Miroslava Vígľašová, Mgr. Marta Grelová, a Zoltan Patko. Vďaka vychovávateľkám sme mali fantastické kulisy a kostýmy –  Lucia Savová. Mgr. Alena Fedorková pripravila anglické texty a pripravila žiakov z ISCED2.

Spolu sa nám podarilo vytvoriť dychberúce dielo, ktoré si vyslúžilo skvelé hodnotene poroty.