Menu Zavrieť

Krajské (seniorálne) kolo biblickej olympiády z evanjelického náboženstva

15. marca sa konalo krajské (seniorálne) kolo biblickej olympiády z evanjelického náboženstva on-line formou. Žiaci, ktorí sa na ňu pripravovali, dostali okruhy tém, ktoré si museli naštudovať. V tomto školskom roku 2023/24 boli témy zo Starého zákona zamerané na život biblických sudcov. Nový zákon zase zahŕňal okruhy zo života Ježiša Krista.

V prvej kategórii súťažili: Miroslava Potocká (3.B) Eva Sklenková (3.C), Michaela Potocká (4.A). V 2. kategórii to boli Laura Pinterová (6.B) a Pavol Sklenka (6. C). Do poslednej tretej kategórie sa zapojili Daniel Riecky (8.B) a Diana Gáboríková (9.B)

Súťažiaci mnohé vedomosti z hodín náboženskej výchovy už nadobudli dávnejšie a na nich stavali ďalšie, ktoré sa naučili. Napriek tomu, že otázky boli zložité, často bol v nich ukrytý menší chyták, sa s nimi popasovali celkom dobre.

Všetkým srdečne ďakujeme za účasť a tým, ktorí získali ocenenie úspešného riešiteľa srdečne blahoželáme: Evka Sklenková (1. kategória – 7.miesto), Palko Sklenka (2. kategória 4. miesto) a Daniel Riecky (3. kategória – 4. miesto)

ThDr. Martin Riecky