Menu Zavrieť

Sviatok umeleckého slova

Umelecký prednes poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín, sa uskutočňuje pravidelne každý rok. 21. februára sa zišli nádejní recitátori na školskom kole súťaže. Dominovali hlavne texty súčasných autorov, no objavili sa aj klasické diela štúrovcov či Exupéryho. Porota hodnotila nielen výber vhodného textu, ale aj jeho pochopenie a interpretáciu. Nakoniec ocenila týchto žiakov:

II. kategória:

– Poézia:

1.miesto: Šimon Stroška, 5.C

2.miesto: Karolína Kapustová, Stanislav Kováč, 5.A

3.miesto: Peter Mederly, 6.C

– Próza:

1.miesto: Richard Filovkin, 5.C

2.miesto: Marko Kvietok, 5.C

III. kategória:

– Poézia:

1.miesto: Linda Patiová, 8.B

2.miesto: Nela Palonderová, 9. C

3.miesto: Samuel Dudáš, 8.C

– Próza:

1.miesto: Zoja Tužinská, 9.D

2.miesto: Miroslava Boldišová, 9.C

3.miesto: Šimon Šuška, 8.C

Najlepším recitátorom blahoželáme a víťazom na prvých miestach prajeme veľa úspechov v ďalších kolách súťaže.