Menu Zavrieť

Čítanie so starými rodičmi

V mesiaci október prebehla v triedach VINŽ aktivita pod názvom: „Čítanie so starými rodičmi.“ V rámci mesiaca úcty k starším si jednotlivé triedy pozvali do školy svojich starých rodičov. Pripravili pre nich krátky kultúrny program a pekné darčeky. Starí rodičia priniesli knižky, ktoré čítali v čase mladosti a porozprávali o nich. Detičky tiež predstavili svoje knižky, ktoré práve čítajú. Potom nasledovalo spoločné čítanie z knižky, ktorú si trieda pripravila. V niektorých triedach sa vypracovávali pracovné listy, kreslili spoločné zážitky, riešili úlohy a v jednej triede dokonca deti piekli tortu. Staré mamy sa postarali o chutné pohostenie. Na záver žiaci a starí rodičia vyrábali záložky do kníh, ktoré si navzájom vymenili. Ďakujeme starým rodičom, že prišli medzi nás.