Menu Zavrieť

Školské kolo OSJL

Školské kolo olympiády sa uskutočnilo 17. októbra 2023. Súťažiacimi bolo deväť žiakov 9. ročníka. Najskôr absolvovali online test, kde si preverili svoje vedomosti z jazykovej a literárnej oblasti, potrápili ich hlavne otázky zamerané na čitateľskú gramotnosť. V druhej časti olympiády si zmerali svoje sily v transformácii textu – z odborného článku o migrácii vtákov mali zostaviť krátku správu. Tretiu časť tvoril príhovor, v ktorom na základe už spomínaného textu sa snažili presvedčiť poslucháčov o nevyhnutnosti ochrany prírody.

Výsledky školského kola:

1. miesto: Zoja Tužinská, 9. D

2. miesto: Patrícia Ema Majorová, 9. B

3. miesto: Nina Roháčová, 9. C

Dana Barbora Tomaščinová, 9. B

Blahoželáme!!!

Zojka Tužinská bude reprezentovať našu školu v okresnom kole olympiády – 15.11. 2023.

Prajeme veľa úspechov!!!