Menu Zavrieť

Partnerschaft Levice – Berlin

1.6.2023 odštartovala naša škola projekt Erasmus + s názvom „Partnerschaft Levice – Berlin“, ktorý je financovaný EÚ. Cieľom tohto projektu je nadviazať partnerstvo so školou Grüner Campus Malchow z Berlína, s ktorou sme spolupracovali už v minulosti na projekte Erasmus+, počas ktorého sme spolu nadviazali vzťahy, ktoré chceme aj v budúcnosti rozvíjať. Žiaci z Berlína nás boli v júni 2022 navštíviť, spoločne sme strávili krásny týždeň a dojemné lúčenie na viedenskom letisku nás len definitívne utvrdilo v tom, že s touto školou chceme aj naďalej spolupracovať. Pripravenými aktivitami, ktoré vyvrcholia zahraničnou mobilitou našich žiakov a pedagógov v Berlíne chceme docieliť rozvoj komunikačných jazykových kompetencií žiakov v nemeckom jazyku, zdokonalenie digitálnych zručností  žiakov a učiteľov a vytvárať povedomie o rešpektovaní kultúrnych rozdielov a prezentovaní vlastného kultúrneho dedičstva. Zároveň chceme u žiakov a našich kolegov zvýšiť povedomie o dôležitosti udržateľných foriem dopravy a tak prispieť k zmene cestovných návykov. Preto sme si za dopravný prostriedok zvolili vlak. Hneď do prvej aktivity, ktorou bolo online chattovanie sa žiaci zapojili s takým elánom, že sme presvedčení, že sa nám stanovené ciele projektu podarí dosiahnuť.