Menu Zavrieť

Celoslovenské kolo BIO kat. E

Dňa 16. a 17. júna sa náš žiak Viktor Hrabina zúčastnil celoštátneho kola Biologickej olympiády, kat. E – geológia v Tatranskej Lomnici. Súťaž bola naozaj náročná. Skladá sa z testu, poznávania prírodnín, praktickej časti, na ktorú musia súťažiaci predložiť vlastné zbierky prírodnín a záznam z terénneho mapovania a na záver ešte absolvujú ústnu časť. Viktor ukázal vynikajúce vedomosti z tejto oblasti a získal krásne 5. miesto. Srdečne gratulujeme.

Mgr. Erika Ňurcová