Menu Zavrieť

Udeľovanie ocenení BIELE SRDCE 2023

Žiaci Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach boli oslovení o program ku Dňu sestier a pôrodných asistentiek spojený s udeľovaním ocenenia Biele srdce 2023 na regionálnej úrovni. Ani na chvíľu sme nezaváhali a aktívne sme program nacvičili. Dňa 31.5. žiaci 2.B a 3.B triedy sa prezentovali peknými tančekmi. Deti boli odmenené potleskom a sladkou odmenou.