Menu Zavrieť

Hrou k finančnej slobode

O tom, že ani na ISCED2 sa nezaháľa v oblasti finančnej gramotnosti, sa 18. mája presvedčilo 30 žiakov ôsmeho ročníka.

Pod vedením kvalifikovaného lektora Mgr. Jána Galka, sa žiaci formou stolovej spoločenskej hry Finančná sloboda pohrúžili do tajov financií. Žiaci vytvorili 2 – 3členné skupiny, z ktorých každá sa stala „manažérom“ rodiny Peniažkovcov. Počas „30 rokov“ pomáhali rodine plniť vopred určené ciele – našetriť na rodinnú dovolenku v Mexiku, dcére pri dovŕšení 18 rokov zaplatiť štúdium a najväčší cieľ – do veku 60 rokov rodičov zabezpečiť finančnú nezávislosť rodiny vo výške 120 000 €. Aby žiaci jednotlivé ciele splnili, museli narábať s finančnými produktmi, čelili výzvam života (zmena zamestnania, vykradnutý byt, poistenie, rast/pokles akcií na finančnom trhu, úraz, smrť, …).

Kým v prvej hre žiaci ešte tápali a dosiahnuť finančnú slobodu rodiny sa nepodarilo ani jednej skupine, v druhej hre a po nadobudnutých vedomostiach sa to podarilo 9 skupinám 🙂

V priebehu hry si žiaci uvedomili, aké je dôležité udržovať platobnú disciplínu, vedieť si vybrať spomedzi náhodne sa vyskytujúcich finančných príležitostí, približovať sa svojim cieľom a vedieť kompenzovať riziká, ktoré život prináša.

Mgr Marianna Nozdrovická, Mgr. Veronika Hrúzová