Menu Zavrieť

Biblia očami detí – slávnostné odovzdávanie diplomov

„Biblia očami detí“ je výtvarná súťaž, ktorá svojím námetom nadväzuje na Biblickú olympiádu.

Na slávnostné odovzdávanie diplomov a cien za diecézne (krajské) kolo v Kostole sv. Michala Archanjela v Banskej Bystrici dostali pozvánku títo žiaci:

· Lenka Filovkinová z 1. A triedy, ktorej práca s názvom „Nehemiášov príchod do Jeruzalema“ zaujala porotu až tak, že v II. kategórii jej udelila 2. miesto.

· Simona Kúcsová z 5. A triedy tiež zhotovila dielko zo starozákonnej knihy Nehemiáš s názvom: „Účinkovanie speváckeho zboru pri posviacke mestských múrov v Jeruzaleme“ a v V. kategórii si vyslúžila krásne 3. miesto.

Obe žiačky pracovali pod vedením našej skúsenej výtvarníčky, p. učiteľky PaedDr. Mileny Bólovej, za čo je patrí veľké poďakovanie. Vďaka patrí i Erikovi Valentovi zo 7.A triedy, nášmu úspešnému biblickému olympionikovi, ktorý každý rok kreslí zaujímavé obrázky z Biblie a zasiela ich do tejto súťaže. Síce za svoju prácu žiadnu cenu nezískal, diplomom mu je jeho vzorný profil húževnatého a aktívneho žiaka, na ktorého je naša škola veľmi, veľmi hrdá.

Mgr. Renata Trungelová