Menu Zavrieť

Festival cudzojazyčných divadiel

Po dvoch rokoch nútenej prestávky sme sa 20.4. 2023 zúčastnili Festivalu cudzojazyčných divadiel na pôde UKF v Nitre. Prezentovali sme sa troma predstaveniami. Naši piataci z 5.B triedy zahrali divadielko s aktuálnym posolstvom: „Heal the world“. Žiaci zo 7.B triedy odohrali divadelnú hru na motívy známeho príbehu lásky Romea a Júlie: „My dream“, pod vedením pani učiteľky Mirky Mrvovej. Žiaci z 8.D triedy sa predstavili s vlastnou divadelnou hrou: „Angela and the haunted house“, pri tvorbe ktorej sa prejavili ako skúsení scenáristi a režiséri pod taktovkou pani učiteľky Alena Fedorkovej. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli herecky, spevácky, ale aj výrobou kulís, kostýmov, či technickým zabezpečením.