Menu Zavrieť

NOC S ANDERSENOM

Výborná akcia pre žiakov 3. ročníka obohatená o množstvo zážitkov, prekvapení a tajných cestičiek. Deti mali možnosť prežiť skvelý večer „NOC S ANDERSENOM“ v spolupráci s Tekovskou knižnicou. Pani knihovníčky si pre nich pripravili nezabudnuteľný bohatý program. Po prerozprávaní Andersenovho životopisu a prečítaní úryvkov z niektorých jeho rozprávok si deti vyskúšali maľovanie vajíčok voskovou technikou. Tématiku LEVICKÉHO HRADU priblížili pútavým rozprávaním a tajomnou cestičkou odvahy v spolupráci s Tekovským múzeom. Najväčšie prekvapenie čakalo deti na nádvorí LEVICKĚHO HRADU, kde ich privítal HRADNÝ KAT a LEVICKÁ BIELA PANI. Hľadanie pokladu a vlastné divadelné predstavenie bolo súčasťou tohto skvelého podujatia. Vyvrcholením sa stal nájdený poklad a štedrá odmena pre všetkých. Tešíme sa na ďalšie aktivity výbornej spolupráce.

Mgr. Miroslava Viglašová