Menu Zavrieť

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

8. 2. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády, v ktorom nás reprezentovalo 8 našich žiakov. Zo školského kola postúpili prví dvaja žiaci z každej kategórie. Žiakov čakali tri okruhy otázok. Prvý tvorili učivá, ktoré žiaci spoznali na hodinách dejepisu od začiatku školského roka. Regionálne dejiny ich zaviedli do obcí Kalná nad Hronom, Šárovce, Pukanec a rovnako im aj pripomenuli históriu Levického hradu. V tretej časti čakali žiakov  otázky zamerané na históriu technických objavov a ich vývoj od vzniku.  Sme veľmi radi, že napriek náročnosti testov sa naši žiaci umiestnili na popredných miestach:

kat. C: 1. miesto – G. Galambos (9.C),  2. miesto – M. Sabo (9.C)

kat. D: 3. miesto – L. Tabernausová (8.C),  4. miesto – N. Roháčová (8.C)

kat. E: 1. miesto – B. Mederlyová (7.C),  3. miesto – N. Roháčová (7.B)

kat. F: 5. miesto – R. Mišík (6.C)

Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim žiakom D. Galambosovi, M. Sabovi a B. Mederlyovej  želáme v krajskom kole veľa šťastia a veľa úspešných odpovedí už začiatkom apríla 2023. 

 PK Človek a spoločnosť