Menu Zavrieť

Magický deň…

December je mesiacom mnohých magických úkonov a zvykov, v ktoré verili naši predkovia a v ich zachovávaní a šírení pokračujeme aj my. 13. december, stridží deň, mal podľa tradícií magickú moc. Tradovalo sa, že v podvečer Lucie chodili po domoch ženy, zahalené v bielych plachtách s pomúčenou tvárou, mlčky, aby ich nespoznali. Vymetali metličkou alebo husími perami kúty izieb, aby ich očistili od zlých síl, a tak vyháňali z domov a dvorov strašidlá a zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia. Na sviatok sv. Lucie žiačky 7.B triedy porozprávali svojim spolužiakom na ISCED 1 a 2 o mnohých predvianočných zvykoch. Dievčatá z 5.B triedy s pomúčenými tvárami a v bielych plachtách povyháňali všetky zlé sily z tried na ISCED 1 a 2 a spríjemnili tak svojim spolužiakom tento deň.

PK SJL