Menu Zavrieť

Cena Andreja Chudobu

V piatok 18. novembra sa v Pukanci uskutočnilo oceňovanie súťažiacich v rámci súťaže – Cena Andreja Chudobu. 

Andrej Chudoba, vlastným menom Ondrej Hudoba, bol slovenský spisovateľ,  ktorý sa narodil v Malých Krškanoch a svoje vzdelanie získal v Leviciach. Okrem spisovateľskej činnosti sa, okrem iného, venoval aj učiteľskému povolaniu práve v Pukanci.

Celoštátna literárna súťaž Cena Andreja Chudobu sa uskutočňuje pri príležitosti narodenín tejto významnej osobnosti. Jej prvý ročník bol vyhlásený pri životnom jubileu  –  70 rokov spisovateľa v roku 1996. Hoci autor umrel v roku 2014, súťaž na jeho počesť pokračuje už 26 rokov. 

Ide  o celoštátnu literárnu súťaž určenú žiakom základných a stredných škôl i dospelým – začiatočníkom v literárnej tvorbe. Je orientovaná na zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže i dospelých, na  podporu umeleckého cítenia súťažiacich a ich vzťahu k literatúre. 

Súťaže sa zúčastnilo viac ako 170 súťažiacich z celého Slovenska. 

Ja som sa umiestnila na 3. mieste v I.  kategórii, v poézii,  a  Šimon Šuška, žiak 7. ročníka, získal v tej istej kategórii čestné uznanie. Na vyhodnotenie súťaže  prišlo veľa významných osobností kultúrneho života a podujatie bolo poňaté skutočne veľkolepo. Oceňovanie súťažiacich bolo popretkávané čítaním ukážok víťazných prác, kultúrnym programom – ľudovými piesňami a tradíciami, a príhovormi hostí.

Za oboch súťažiacich sa chcem poďakovať pani učiteľkám SJL za podporu a tešíme sa na ďalšie podobné súťaže.  

Dorota Rybárová, 6. C