Menu Zavrieť

Návšteva Lesnej školy

Koncom októbra a začiatkom novembra sa žiaci 2.A, 2.B a 3.C zúčastnili unikátnej exkluzívno-poznávacej prevádzky v sprievode odborného personálu v Lesnej škole v Leviciach. Jej cieľom bolo vytvoriť vzťah detí k prírode prostredníctvom zmyslov. Počas návštevy 2.B sa konala konferencia lesných pedagógov, ktorí žiakov privítali bohatým programom. Hneď na úvod si vypočuli lesnícku hymnu v podaní lesníkov za sprievodu hudobných nástrojov. Nasledovali aktivity: spoznaj stromy – javor a buk. Žiaci spoznávali tieto stromy takým spôsobom, že hľadali v areáli ich opadané listy, potom sa zahrali sa na popolušky, pričom triedili semená týchto stromov, vypočuli si informácie o javorovom a bukovom dreve. Vypĺňali pracovné listy spomenutých stromov. V areáli lesnej školy si zahrali jesennú hru, kto nájde najviac farebných listov. Na záver si každý žiak odpílil z dreveného polienka ručnou pílkou svoj medailón, ktorý si zobral domov. Žiaci 2.A a 3.C triedy si úvodom vypočuli prednášku o zvieratách spojenú s výstavou preparátov zvierat. Deti mali možnosť dopĺňať prednášku svojimi poznatkami, ktoré sa učili v škole, alebo poznali z domáceho prostredia. Nasledovali hádanky, zvuky zvierat, deti hádali podľa zvuku, ktoré zviera daný zvuk vydáva. Na vzorkách z kožuchov rôznych zvierat si mohli vyskúšať, ktorá kožušina je najhladšia. Oboznámili sa s druhmi hríbov, ktoré sú jedlé a ktoré jedovaté, vyskúšali si otláčať do piesku stopy zvierat. Spoznávali rôzny hmyz. Na záver boli pre deti pripravené interaktívne hry a to obkresľovanie makiet zvierat, následné vyfarbovanie a otláčanie pečiatok stôp zvierat. Dostali pracovné listy, kde spájali a priraďovali tieň zvieraťa k predkreslenému zvieraťu, zahrali sa hru na otázky, uhádni aké zviera máš pripnuté na chrbte. Pracovníci Lesnej školy a interaktívne prostredie vybavené unikátnymi pomôckami zanechali v našich žiakoch nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budú ešte dlho spomínať a veľa nových poznatkov, ktoré využijú pri pobyte v prírode, ale určite aj v predmetoch prvouka a prírodoveda.

PaedDr. R. Horváthová

Viac foto TU