Menu Zavrieť

Vynikajúci úspech našich žiakov na CK TO

3. – 4. mája 2022 sa naši dvaja žiaci, Filip Grúň (9.C) a Patrik Szabó (9.A) zúčastnili celoslovenského kola Technickej olympiády, ktoré sa konalo v Martine. Súperili o umiestnenie so žiakmi z celého Slovenska v teoretickej časti, kde museli preukázať svoje vedomosti a v praktickej časti zase svoje zručnosti pri práci na zadanom výrobku. To, že sú skvele pripravení, dokázali aj svojím umiestnením. Získali vynikajúce 2. miesto a dokázali, že máme nielen vzdelaných, ale aj šikovných žiakov.

K úspechu im srdečne blahoželáme.

Tlačová správa na stránke ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/mladi-konstrukteri-predviedli-svoje-technicke-a-konstrukterske-schopnosti-na-celostatnom-kole-technickej-olympiady/

Článok na stránkach iuventa.sk