Menu Zavrieť

Oznam o karanténe tried 3B a 5B

Vážení rodičia, na základe komunikácie s RÚVZ v Leviciach je nám nariadený  zákaz prevádzky a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov v triedach 3B a 5B od 1. 2. 2022 do 5. 2. 2022 vrátane.

Osoby dotknuté týmto nariadením sú povinné 

  • dodržiavať karanténu, 
  • zdržiavať sa len v mieste karantény, 
  • zamedziť kontakt s inými osobami, 
  • dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, 
  • kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a sledovať svoj zdravotný stav. 

 Karanténa trvá 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia Covid 19. Po návrate z karantény sú žiaci povinní mať prekryté dýchacie cesty ďalších 5 dní respirátorom. Pri nástupe do školy sa preukážu vyhlásením o bezpríznakovosti.Na zvýšenie bezpečnosti sa nám osvedčilo a vysoko odporúčame  použitie antigénového samotestu pred nástupom do školy. Veľmi si vážime Vašu ústretovosť a ohľaduplnosť, veď chránime druhých, ale i seba.😊

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy