Menu Zavrieť

Olympiády v cudzích jazykoch

Olympiáda ANJ

V posledný novembrový týždeň prebehli na našej škole školské kolá jazykových olympiád. Olympiáda v anglickom jazyku sa konala prezenčnou formou v súlade s epidemiologickými opatreniami. Písomná časť bola zameraná na gramatiku, slovnú zásobu posluch s porozumením a čítanie s porozumením. Žiaci, ktorí dosiahli nad 50% postúpili do ústnej časti, kde museli vymyslieť príbeh k obrázku a role play a preukázali svoju pohotovosť a jazykovú zručnosť. Sme radi, že žiaci sa svedomito pripravovali a navštevovali záujmové útvary, kde ešte prehlbovali svoje vedomosti. Tešíme sa na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 13.1.2022.

V kategórii 1A 

1. miesto Zoja Tužinska 7.D

2. miesto Eva Pálova 7.D a Tamara Marföldiová 7.C

3. miesto Alexia Držíková 7.C a Samuel Dudáš 6.C

V kategórii 1B
1. miesto Maximilian Benčat 8.C

2. miesto Maximilian Sabo 8.C a Dávid Galamboš 8.C

3. miesto Marcel Tršťanský 9.C a Richard Síkela 9.C

Do okresného kola postupujú víťazi jednotlivých kategórií.

Olympiáda NEJ

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo v dvoch termínoch, a to dňa 26.11.2021 dištančnou formou, písomná časť, ktorá pozostávala z gramatického testu, počúvania a čítania s porozumením. Každý žiak, ktorý dosiahol v písomnej časti 50% bodov, postúpil do ústnej časti, ktorá sa konala prezenčnou formou dňa 1.12.2021. V ústnej časti sa žiaci, tak ako každý rok, vyjadrovali k jednej z tém, ktorú si vytiahli. Následne opisovali obrázok a odpovedali na otázky hodnotiacej komisie. Žiaci sa svedomito na olympiádu pripravujú niekoľko rokov, venujú svoj voľný čas namiesto leňošeniu štúdiu jazyka nad rámec učebnice a deň konania olympiády je pre nich dňom, kedy môžu svoju celoročnú drinu hrdo odprezentovať nielen pred komisiou, ale aj sami pred sebou. My sme na všetkých zúčastnených nesmierne hrdí, vážime si ich usilovnosť, obdivujeme ich šikovnosť a húževnatosť a z celého srdca im prajeme veľa úspechov a trochu aj toho potrebného šťastia v okresnom kole Olympiády z nemeckého jazyka, ktoré sa uskutoční dňa 18.1.2022 v online priestore. 

V kategórii 1A

1. miesto Matias Kucmin 7.D

2. miesto Daniel Dobisz 7.D

3. miesto Zoran Hutton 7.D

V kategorii 1B

1. miesto Vladimíra Pašková 9.C

2. miesto Filip Grúň 9.C

3. miesto David Villém 9.C

Do okresného kola postupujú žiaci z 1. a 2. miesta. Víťazom gratulujeme a do ďalších kôl prajeme GOOD LUCK!                      VIEL GLÜCK!