Menu Zavrieť

Oznam o karanténe tried 3.C, 3.D, 3.E

RÚVZ v Leviciach nám rozhodnutím č. D1/2021/01595 dňa 26.10.2021  nariadil  zákaz prevádzky v triedach 3C, 3D, 3E do 1.11.2021 vrátane a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov. Osoby určené týmto rozhodnutím sú povinné dodržiavať karanténu, zdržiavať sa len v mieste karantény, zamedziť kontakt s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, sledovať svoj zdravotný stav. 

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy