Menu Zavrieť

Zisťovanie záujmu o samotestovanie žiakov

Vážení rodičia,

leto sa končí a všetci sa tešíme na nový školský rok. Aký bude školský rok 2021/2022 nikto netuší, ale vynaložíme maximálne úsilie, aby sa čo najviac priblížil rokom pred Covidom.

MŠVVaŠ SR už zverejnilo prvé usmernenia – školy sa nebudú zatvárať plošne v celej republike, ani škola sa nebude zatvárať celá, len jednotlivé triedy, v ktorých sa vyskytne pozitívna osoba. Podrobnejšie informácie zverejníme na webovej stránke školy
pred 2. septembrom 2021 podľa aktuálneho Covid automatu.

V posledných dňoch sme boli ministerstvom školstva poverení nasledovnou úlohou:

V dňoch 23. – 25. 8. 2021 zistiť záujem zo strany zákonných zástupcov o dobrovoľné a bezplatné testovanie detí, ktoré navštevujú základnú školu. Túto možnosť majú všetci žiaci bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní, nezaočkovaní, prekonali alebo neprekonali ochorenie COVID 19. K dispozícii sú dva typy testov – kloktacie PCR testy a antigénové samotesty. Obidve formy testovania budú realizované v domácom prostredí. Podrobná inštruktáž, videonávod bude k dispozícii.

Testovanie kloktacími PCR testami prebehne od 2. 9. do 5. 9. 2021. Škola zabezpečí zaslanie vami odobratej vzorky certifikovanému laboratóriu, ktoré ju vyhodnotí a do 72 hodín a zašle výsledok formou SMS alebo emailom.

Antigénové samotesty – každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem o túto formu testovania, dostane 1 balenie obsahujúce 25 ks testov s príslušenstvom na domáce samotestovanie počas roka. Je odporúčané testovanie pred príchodom na vyučovanie v pondelok a vo štvrtok alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Využitím tejto ponuky prispejete, vážení rodičia, k vyššej bezpečnosti nás všetkých na škole a dištančné vzdelávanie bude prebiehať v minimálnej miere.

Zákonný zástupca je povinný informovať triedneho učiteľa cez stránku Edupage akou formou bude chcieť svoje dieťa testovať. Svoje rozhodnutie aj v prípade netestovania je potrebné oznámiť triednemu učiteľovi.

Zákonný zástupca žiaka/žiačky …………………………………………………………….

Trieda:

Kloktací PCR test, (jednoduché odobratie vzorky v domácom prostredí):

                    MÁM ZÁUJEM                                                       NEMÁM ZÁUJEM

Antigénové samotesty
(1 balenie obsahujúce 25 ks testov s príslušenstvom na domáce samotestovanie)

                    MÁM ZÁUJEM                                                       NEMÁM ZÁUJEM