Menu Zavrieť

Fitness park

Neľahká situácia súčasnej doby nás vôbec neodradila, ba práve naopak povzbudila, aby sme sa zapojili do výzvy, ktorú vyhlásila Coop Jednota Levice s. d. a vypracovali sme projekt s názvom Exteriérové fitness zariadenia.  Na to, aby sme boli úspešní a získali finančný obnos na realizáciu takéhoto fitness parku v areáli Základnej školy Andreja Kmeťa Levice, bolo potrebné s veľkým zanietením odviesť kus práce. Pán učiteľ Zoltán Patko splnil túto úlohu na 100%. Svojim nadšením  nás všetkých motivoval. Zmobilizoval rodičov, kolegov a žiakov.

Veľká zásluha patrí posledne menovaným, oni mali za úlohu spropagovať projekt, jeho benefity – cvičenie v exteriéri školy – medzi zákazníkmi v obchodoch Coop Jednota a získať ich priazeň, aby v čo najväčšom množstve vhadzovali hlasovacie žetóny do urny určenej pre náš projekt. Vďaka nadšeniu detí, rodičov, pedagógov, priateľov školy a mnohých kupujúcich sme boli úspešní a získali sme 6 000 €. No tu naša práca neskončila.

Svojpomocne sme si zásluhou obetavých rodičov  a zamestnancov školy urobili výkopové práce a betonáž pre osadenie jednotlivých cvičebných zariadení. Deti, ktoré pomáhali s projektom boli odmenené vecnými cenami a sladkosťami. Najväčšou odmenou pre všetky deti bude to, keď budú môcť začať cvičiť na týchto fitness strojoch a upevňovať svoje zdravie na čerstvom vzduchu v príjemnom a bezpečnom prostredí našej školy.