Menu Zavrieť

Školský špeciálny pedagóg

Vítame Vás na stránke školských špeciálnych pedagógov Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach.

Akékoľvek otázky môžete konzultovať:

  • s Blankou – pavilón A, vpravo, 1. poschodie,
  • s Timi – pavilón A, prízemie, (1. až 5. ročníky),
  • s Miškou – pavilón B, 2. poschodie,

denne medzi 7:00 – 7:45 h, 13:00 – 14:00 hodinou, alebo v dohodnutom individuálnom stretnutí.

Tešíme sa na Vás!

Ako postupovať v prípade, že má Vaše dieťa problém pri učení?

Oslovte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa, príp. priamo školského špeciálneho pedagóga. Na základe nimi vyplnenej prihlášky na odborné vyšetrenie Vám po dohodnutí konkrétneho termínu v Centre pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie (kontakt nižšie) zrealizujú psychologické a následne špeciálnopedagogické vyšetrenie (vždy je prvé psychologické vyšetrenie).

Diagnostickými metódami zistia, ktorú z týchto porúch Vaše dieťa má, resp. vylúčia ich prítomnosť. Na základe výsledkov odborných vyšetrení určia správny a najefektívnejší postup pre nápravu u dieťaťa. Odporučia Vám a škole, ako postupovať pri ďalšom vzdelávaní, poskytnú Vám potrebné rady, reedukačné materiály, ktoré využijete pri zlepšovaní parciálnych zručností Vášho dieťaťa.

Majte na pamäti, že včasné odhalenie prítomnosti špecifických porúch učenia, vytrvalá a pravidelná práca dieťaťa doma pri správnom odbornom vedení sú základným predpokladom úspechu pri náprave porúch učenia. Každý, čo i len malý úspech je preňho motiváciou a posilňuje jeho sebavedomie. V prípade, že sa dieťaťu neposkytne potrebná starostlivosť môžu poruchy učenia veľmi negatívne ovplyvniť život dieťaťa, jeho vzťah k učeniu ako takému, príp. mu úplne znemožnia jeho plynulé vzdelávanie. Mnohokrát sa v dôsledku opakovaného neúspechu v škole objavia problémy v správaní, čím sa situácia viac komplikuje. Po stanovení diagnózy je dôležitá spolupráca rodiny a školy a stabilná domáca príprava dieťaťa do školy, ktorú zabezpečuje rodič.

• CPPPaP, Levice, Mierová 1, kontakt 036/631 29 03 (pri gymnáziu)
• CŠPP pri ŠZŠ, Levice, Z. Nejedlého 41, kontakt 0905 366 424, 036/622 66 20 (sídl. rybníky 1)
• CŠPP pri ŠZŠ, Želiezovce, kontakt 036/771 27 02
• Súkromné CŠPP, Levice, Mlynská 1, 0905 628 446 (mlyn na poschodí)
• Súkromné CŠPP, Levice, J. Švermu 8, 0905 362 219 (9. ulica)

„Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov preto, aby sa žiakom ( i rodičom ) účinne pomohlo a tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej práce . . .“