Menu Zavrieť

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

Za pobyt v ŠKD platí zákonný zástupca mesačný poplatok 15 EUR na žiaka, tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Ak zákonný zástupca odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok  na vrátenie poplatku.

Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa uskutočňuje nasledovne:

  • vkladom na účet školy
  • uhradením poštovej poukážky

Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení z klubu.