Menu Zavrieť

Môže podpisovať písomnosti týkajúce sa školy len jeden zákonný zástupca?

Rozhodnutia, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania, vydané podľa správneho poriadku sa v súlade s  § 144a ods. 3 školského zákona doručujú obom zákonným zástupcom, no v súlade s § 144a ods. 4 sa zákonní zástupcovia môžu dohodnúť, že písomnosti podľa ods. 1 podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutia podľa ods. 3 sa potom doručujú iba jednému zákonnému zástupcovi. Tento akt musí mať písomnú podobu, tlačivo dohody bude pri zápise k dispozícii.

Späť