Menu Zavrieť

Ktoré dieťa musí rodič tento rok zapísať do školy?

Zápis sa týka detí,

  • ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia 6. rok
  • ktorým už bol začiatok školskej dochádzky odložený v predchádzajúcom roku
  • ktoré v nasledujúcom školskom roku 2024/2025 budú pokračovať v plnení povinného  predprimárneho vzdelávania v materskej škole (tzv. odklad),

Môžem prísť na zápis bez dieťaťa?

Pri prezenčnom zápise je prítomné dieťa v sprievode zákonných zástupcov.

Späť