Menu Zavrieť

Informácie – COVID 19

Oznam o karanténe tried 8B, 6B a časti tried 9A, 8C a 7D

Vážení rodičia,  na základe komunikácie s RÚVZ v Leviciach je nám nariadený  zákaz prevádzky a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov v triedach 
8B, 6B a časti tried 9A, 8C, 7D od 23. 2. 2022 do 27. 2. 2022 vrátane.

Od 7. 3. 2022 nastupujú do školy len tí žiaciu ktorých sa počas posledných 24 hodín nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia Covid 19. Pri nástupe do školy sa preukážu vyhlásením o bezpríznakovosti.
Na zvýšenie bezpečnosti sa nám osvedčilo a vysoko odporúčame  použitie antigénového samotestu pred nástupom do školy. Veľmi si vážime Vašu ústretovosť a ohľaduplnosť, veď chránime druhých, ale i seba.😊

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy

Oznam o karanténe tried 4A, 6A, 1B, 3C, 6C

Vážení rodičia,  na základe komunikácie s RÚVZ v Leviciach je nám nariadený  zákaz prevádzky a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov v triedach 
4A, 6A od 19. 2. 2022 do 23. 2. 2022 vrátane.
1B, 3C, 6C od 22. 2. 2022 do 26. 2. 2022
 vrátane.
Od 7. 3. 2022 nastupujú do školy len tí žiaciu ktorých sa počas posledných 24 hodín nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia Covid 19. Pri nástupe do školy sa preukážu vyhlásením o bezpríznakovosti.
Na zvýšenie bezpečnosti sa nám osvedčilo a vysoko odporúčame  použitie antigénového samotestu pred nástupom do školy. Veľmi si vážime Vašu ústretovosť a ohľaduplnosť, veď chránime druhých, ale i seba.😊

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy

Oznam o karanténe tried 1B, 3A, 3B, 3C, 3E, 4A, 4B, 5B, 6A, 7D a 8C

Vážení rodičia,  na základe komunikácie s RÚVZ v Leviciach je nám nariadený  zákaz prevádzky a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov v triedach 
1B, 3A, 3B, 3C, 3E, 4A, 4B, 5B, 6A, 7D, 8C od 12. 2. 2022 do 16. 2. 2022 vrátane.
Od 17. 2. 2022 nastupujú do školy len tí žiaciu ktorých sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia Covid 19. Po návrate z karantény sú žiaci povinní mať prekryté dýchacie cesty ďalších 5 dní respirátorom, resp. rúškom. Pri nástupe do školy sa preukážu vyhlásením o bezpríznakovosti. Žiaci, ktorí ešte musia zostať v karanténe, sa musia z obedu odhlásiť.
Na zvýšenie bezpečnosti sa nám osvedčilo a vysoko odporúčame  použitie antigénového samotestu pred nástupom do školy. Veľmi si vážime Vašu ústretovosť a ohľaduplnosť, veď chránime druhých, ale i seba.😊

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy