Menu Zavrieť

Hľadáte školu budúcnosti?

Ste na správnej adrese! Základná škola Andreja Kmeťa v Leviciach, škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov, s nadštandardným vybavením, s originálnym školským vzdelávacím programom je pre Vás otvorená!

Čím je iná Základná škola Andreja Kmeťa v Leviciach?

– učenie je realizované prostredníctvom aktivít, hier, bádania a moderných metód

– chyba nie je prehra, ale príležitosť naučiť sa niečo nové a napredovať

– každý má príležitosť byť úspešný

– žiaci nemajú strach požiadať o pomoc, ak ju potrebujú a cítia sa bezpečne

– dôraz je kladený na harmóniu mentálneho i emočného rozvoja žiakov

Späť