Menu Zavrieť

Čo je predbežný zápis?

Proces zápisu sa môže urýchliť, ak zákonní zástupcovia vyplnia elektronickú prihlášku online, na webovej stránke školy, https://zsaklv.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1wcmVobGFk, ktorá je k dispozícii. Prosíme rodičov, aby pred odoslaním dôkladne skontrolovali údaje (rodné číslo, bydlisko a kontaktné údaje).

Táto prihláška je predbežná, nenahrádza prezenčný zápis do prvého ročníka.

Elektronickú prihlášku škola vytlačí a údaje sa budú verifikovať podľa predložených dokladov.

Ak zvolíte formu elektronickej prihlášky, prosím, upozornite na túto skutočnosť zapisujúcich pedagógov, aby nebol zápis vykonaný duplicitne.

Späť