Menu Zavrieť

Kalendár školských podujatí

Podujatia - Február 2020

DátumNázov
5.2.Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach III.A, 1.v.h.
6.2.Okresné kolo GEG olympiády
Preventívno-výchovná aktivita v 6.C, 8.A a 5.C Upevnime vzťahy v našej triede so psychologičkou z CPPPaP Levice
7.2.Pexesový kráľ VINŽ ISCED 1
Fašiangové posedenie zamestnancov v ŠJ
10.2.OK BiO kat. C
Pedagogický klub SJL
Akčný plán – Škola bez nenávisti - prezentovanie, Iuventa
11.2.Tekovská knižnica 9:15h-4.A
PGK PDA
PGK ČG
Pracovná porada
Pedagogický klub SJL
Pedagogický klub DEJ
12.2.Tekovská knižnica 4.B
Školské kolo FO
Preventívno-výchovná aktivita v 7.B - Riešenie konfliktov a zvládanie záťaže so psychologičkou z CPPPaP Levice
13.2.Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach III.A
Hrajme sa bezpečne IV.A
DINOLAND – popoludnie pre deti z MŠ
Krajské kolo OSJL Nitra
Výchovný koncert Synagóga Levice – 5.B, 5.C, 7.C
14.2.Muzikálová rozprávka „Odvážny Jack“
Dejepisná olympiáda, okresné kolo
Valentínska marshmelov challenge
OŽaZ
17.2. – 21.2.Jarné prázdniny
24.2.Fašiangiáda – Karneval ŠKD
Prednáška Mexiko – Mgr. Uhnák, PhD. – prednášková učebňa (8. - 9. ročník)
25.2.Zasadnutie GR
26.2.Tekovská knižnica III.A
Pedagogický klub ČaP
27.2.Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach III.A,
Pedagogický klub Človek a spoločnosť
28.2.Tekovské múzeum – 5. D
Kukučínova literárna Revúca – zaslanie prác do celoslovenskej súťaže
Príprav miestností na voľby do parlamentu
29.2.Voľby
Dúha - zaslanie prác do celoslovenskej súťaže