Menu Zavrieť

DÚ 16.3.2020 – 27.3.2020

Na tomto mieste budú postupne pribúdať zadania domácich úloh pre jednotlivé triedy

ISCED 1

1. ročník

1A

1B

1C

1D

2. ročník

2A

2B

2C

3. ročník

3A

3B

3C

3D

4. ročník

4A

4B

4C

ISCED 2

5. ročník

5A

5B

5C

5D

6. ročník

6A

6B

6C

7. ročník

7A

7B

7C

8. ročník

8A

8B

8C

8D

9. ročník

9A

9B

9C

9D